Instructiefilm restauratie graftrommel en krans

Instructiefilm restauratie graftrommel en grafkrans

Instructiefilm restauratie graftrommel en grafkrans

Op 26 november 2022 hebben de bestuursleden elkaar ontmoet op de begraafplaats van Fochteloo Fr.
Samen met een lid van de Asser Film Club (A.F.C.) werd daar gestart met de opnames voor een instructiefilm.


De bedoeling is dat er door de aanwijzingen in de film eenvoudige reparaties gedaan kunnen worden aan trommels en kransen zodat ook in de toekomst mensen de graftrommels voor verval kunnen behoeden. Het allerbelangrijkste is dat de trommels weer gedicht kunnen worden zodat het evt. verval stopt. De restauratie van de kransen is echter zeer specialistisch werk maar ook daar kunnen met eenvoudige handelingen mooie verantwoorde resultaten behaald worden.


Vervolgens is er door drie leden van de A.F.C. op locatie gefilmd, dat wil zeggen in Veenhuizen in de werkplaats en in het museum gedeelte.

Inmiddels is de film gereed en te zien op onze site.