agenda

Open Monumentendag 2022

Open Monumentendag 2022

Zomeropening 2022 Graftrommelmuseum, Veenhuizen.

Zomeropening 2022 Graftrommelmuseum, Veenhuizen.

Donderdag 21 april a.s. opent het Graftrommelmuseum in Veenhuizen komend seizoen de deuren voor publiek.

 

Op 28 april 2015 werd de Stichting tot behoud van de Drentse Graftrommels opgericht en werd gestart met het museum. Er was al direct veel interesse voor het funerair erfgoed ‘de Graftrommel’. Ook kreeg de stichting enkele ‘verweesde’ trommels aangeboden als aanvulling op de toen nog kleine collectie trommels met kransen. Door de jaren heen resulteerde dat in een collectie van 46 trommels met kransen die nu te bewonderen zijn in het museum aan de Bergveenweg 1 te Veenhuizen.

 

Doordat er niet alleen trommels uit Drenthe maar ook uit de overige provincies ter restauratie aangeboden werden, is de naam van de stichting aangepast in ‘de Nederlandse Stichting tot behoud van de Graftrommel’.

De stichting restaureert niet alleen trommels met kransen maar inventariseert ook zoveel mogelijk de trommels, die er nog over zijn in Nederland. Daarvoor zijn de bezoekers van het museum van onschatbare waarde. Zij gaan na een bezoek aan het museum vaak op pad om zoveel mogelijk foto’s te maken van trommels die zij tegenkomen op begraafplaatsen/kerkhoven en zodoende helpen om het fotoarchief aan te vullen.

 

Niet alleen een bezoek aan het museum levert de nodige informatie op over de trommels in het land. Ook via de voortdurend geactualiseerde site www.stichtinggraftrommel.nl kan men bekend geraken met het fenomeen ‘Graftrommel’!

Het museum is elke donderdag open van 10.00 uur tot 17.00 uur. Ook is het mogelijk om een afspraak voor een bezoekje te maken buiten de donderdag, tel. 06-13799974. Door de vele restauratiewerkzaamheden heeft het bestuur van de stichting besloten geen lezingen meer te geven op een andere locatie dan in het museum!

 

U bent van harte welkom op de Bergveenweg 1, ingang Oude Norgerweg te Veenhuizen.

 

Wintersluiting Graftrommelmuseum

Wintersluiting Graftrommelmuseum

Op donderdag 28 oktober heeft het graftrommelmuseum de laatste geïnteresseerden voor dit seizoen ontvangen.


Op 21 april 2022, de donderdag na Pasen, gaat de deur van het museum aan de Bergveenweg te Veenhuizen weer open. In de tussentijd zullen de medewerkers van het restauratieatelier bezig gaan met de nieuwe opdrachten, die ondertussen binnengekomen zijn.


Het afgelopen seizoen stond in het teken van het afleveren van de gerestaureerde trommels met kransen. Vanwege Corona was het niet eerder mogelijk om de trommels met feestelijk onthaal op de plek van bestemming te overhandigen.


In augustus heeft de heer Coen in ‘t Panhuis van de stichting Het Oude Kerkhof van Roermond twee graftrommels van de familie Nizet opgehaald om ze vervolgens terug te plaatsen in de grafkelder.


Ook werden er twee trommels teruggebracht naar Varsseveld. De families van de twee trommels waren op den duur onderling verbonden door een huwelijk. Een van de familieleden had rondom het aanbieden van beide trommels een familiereünie georganiseerd. Zo kwamen de twee families na jaren door zo’n bijzonder moment weer eens bij elkaar!


Zeven graftrommels zijn door de voorzitter van de Stichting overhandigd in Brugge. Er wachten nu nog twee graftrommels uit Dudzele (België) om te restaureren.


In oktober zijn vier trommels door Pieke en Leo van Doorn teruggebracht naar de begraafplaats van Zierikzee. Er is door de gemeente Schouwen-Duiveland veel media aandacht besteed aan de terugplaatsing.


De koster van het “Witte kerkje” uit de Knipe kwam langs met een zolder “vondst”. Een graftrommel met daarin twee kransen. Ze werden geholpen met informatie over de verantwoorde restauratie van het funerair erfgoed en hebben daarbij ook alvast wat gereedschap kunnen lenen.


Alle verhalen over de trommels met hun kransen staan op de site van de stichting: www.stichtinggraftrommel.nl


Verder kreeg het restauratieatelier nog twee trommels te restaureren: één uit Schettens, Friesland en één uit Burgh, Zeeland.


Anita Boel heeft voor het Glossy tijdschrift “Beleef Ooststellingwerf” een interview afgenomen in september over de werkzaamheden van de medewerkers van het museum/restauratieatelier. Het interview is te lezen in jaargang 5, nr.7 . september 2021.


De Monumentendagen hebben het eerste weekend van september 84 geïnteresseerden getrokken. Al deze aandacht is belangrijk omdat de graftrommels in rap tempo aan het verdwijnen zijn.
Door informatie en overdracht van restauratiemogelijkheden hoopt de Stichting dat mensen met gepaste eerbied zullen omgaan met de overgebleven trommels en wanneer nodig onze expertise zullen inwinnen over herstel en behoud van de trommels met de kransen.


Het was een bewogen jaar. Met veel voldoening hebben de medewerkers van de Stichting tot behoud van de graftrommel gewerkt aan het redden van de diverse graftrommels in binnen- en buitenland!