In eigendom verkregen en/of gerestaureerd

Schenking graftrommel met krans uit Katlijk

De overhandiging van de trommel door de Heer W. Wiebenga (links) aan De Stichting tot behoud van de Graftrommel
De overhandiging van de trommel door de Heer W. Wiebenga (links) aan De Stichting tot behoud van de Graftrommel

De heer W. Wiebenga uit Nieuwehorne kwam in april 2021 met het mooie aanbod dat wij een trommel met krans uit Katlijk konden komen ophalen.
De trommel met krans lag op het kerkhof van Katlijk pal naast de muur van de kerk.
Omdat het graf geruimd zou worden en de familie verder geen interesse had, heeft de Stichting de trommel geschonken gekregen!

 

De trommel behoorde toe aan Antje Wiebenga. Zij leefde van 1918 tot 1938 in Katlijk. Ze bleef ongehuwd en is waarschijnlijk gestorven aan TBC.

Het gezin bestond uit zeven kinderen waarvan drie broers en vier zussen.

De vader van de heer Wiebenga was een broer van Antje. De familie woonde schuin tegenover de kerk van Katlijk. De kleine huisjes zijn reeds afgebroken.

 

Er moest door iedereen hard gewerkt worden voor de kost. Van de moeder is bekend dat zij ondanks het grote gezin ook nog dagelijks brood rondbracht.

Antje had de trommel gekregen van de Gereformeerde Jeugd Vereniging Mildam.

 

De Stichting tot behoud van de Graftrommel is de familie heel dankbaar voor de schenking.

Het restauratie atelier gaat aan de slag om uiteindelijk de trommel met krans weer in volle glorie te kunnen tonen aan de bezoekers van het Graftrommelmuseum.

De trommel zoals die bij het graf van de ouders van Antje stond
De trommel zoals die bij het graf van de ouders van Antje stond
Het graf van Antje
Het graf van Antje

Schenking graftrommel Zuidlaren

Hennie Homan, 1902-1912.

 

Op donderdag 19 november 2020 hadden wij, Leo en Pieke van Doorn, een afspraak met mevrouw H. Smit-Homan uit Zuidlaren.
Mevrouw Smit deed afstand van de graftrommel van Hennie Homan welke op zijn graf stond in Zuidlaren.


Hennie Homan was geboren in 1902 en stierf in 1912 op 10 jarige leeftijd.
Hij was met zijn vriendjes aan het schaatsen op het Zuidlaarder meer en kwam bij de vaargeul onder het ijs terecht en verdronk!
Hij woonde met zijn ouders, Hendrik Willem Homan en moeder Wennegie Boer in Schuilingsoord, een plaatsje dicht bij Zuidlaren.
Hij was de jongste van vijf kinderen.
Mevrouw Smit vertelde dat zijn moeder nooit over het verlies van haar jongste kind heen is gekomen.
Ze liggen samen in een graf, de vader ligt apart.
De drie graven hebben een staande steen met inscriptie, Hennie heeft een trommel op zijn graf gekregen geschonken door zijn klasgenootjes.

Wanneer er Zuidlaarder markt was ging elk jaar een broer van Hennie, Willem uit Usquert naar zijn graf om hem te herdenken.


Zoals te zien is op de foto is de trommel nodig aan een restauratiebeurt toe.
Mevrouw Smit heeft in samenspraak met de familie besloten om de trommel onder te brengen bij de Stichting tot Behoud van de Graftrommel met het verhaal over de dood van Hennie. 


De Stichting is mevrouw Smit en familie zeer erkentelijk voor de schenking van de trommel van Hennie Homan aan het Graftrommel museum!
De restauratie zal plaats vinden in het restauratie atelier en vervolgens tentoongesteld worden in het museum in Veenhuizen.

Auteur: Pieke van Doorn-Witteveen, secretaris Nederlandse Stichting tot behoud van de Graftrommel.

Schenking graftrommel Heerenveen

Lupkje Schiere heeft eind augustus 2020  met haar man Jan een graftrommel uit Heerenveen bij ons gebracht met bijbehorend onderstaand verhaal.

We danken de familie voor de schenking van een graftrommel met zo'n bijzonder verhaal.

 

Wieger, een vrolijk blond ventje, verdronken op de leeftijd van vijf jaar.
Met prachtig weer eind juni 1942, 11 dagen na z’n vijfde verjaardag, tijdens het spelen verdronken in de vaart achter het huis.
Z’n vader werkte destijds in Frankrijk voor de Duitsers en kreeg gelijk bericht.
Maar dat bericht kwam nooit over... Wieger z’n moeder en 13-jarige zus wachten en wachten ...
Veertien dagen stond het ventje dood in z’n kistje in de gang en werd uiteindelijk, zonder dat z’n vader er was, begraven.
Pas een maand na het overlijden van z’n zoontje kwam de vader thuis nadat hij via via in Frankrijk te horen had gekregen van dit vreselijke ongeluk.
De buurt had ontzettend medelijden met dit zwaar getroffen gezin en bracht met elkaar het geld bijeen voor dit graftrommeltje dat tot 2019 op z’n grafje in Heerenveen heeft gelegen.
De graftrommel is ons geschonken door de zoon en dochter van Wieger z’n zus, Anne de Jong en Lupkje Schiere de Jong.

Graftrommel met krans uit Leusden

In juli 2020 hebben wij een moderne graftrommel geschonken gekregen van twee zussen uit Leusden. 

Zij zijn de twee dochters van mevrouw C.N. den Hartog-Bus uit Utrecht.

Geboren 14-01-1923,  overleden 14-7-2010.

 

Mevrouw den Hartog heeft lang een huishoudelijk artikelen winkel gehad aan de Jutfaseweg in Utrecht.

Naast haar winkel heeft zij ook nog vijf kinderen opgevoed.

De krans in de trommel komt uit haar winkel en heeft een aantal jaren bij haar in huis gehangen.

 

De trommel is  tien jaar oud en bij een firma in Barneveld gekocht.

 

Na 10 jaar is het graf geruimd op de begraafplaats in Leusden en is de trommel aan de Stichting geschonken.

 

Nu staat de trommel; te “pronken” bij de ingang van het Graftrommelmuseum in Veenhuizen!

 

Hartelijk dank familie Den Hartog-Bus.

 

 

Twee dochters van mevrouw den Hartog-Bus
Twee dochters van mevrouw den Hartog-Bus
De winkel van mevrouw den Hartog-Bus in Utrecht
De winkel van mevrouw den Hartog-Bus in Utrecht

Marchiene Hilbrants, 24-02-1924 11-01-1927.

Marchiene Hilbrants is op zeer jonge leeftijd overleden in Eelde Dr.

Op haar grafje stond een klein trommeltje, waarin een kransje met verschillende blaadjes en vergeet mij nietjes van zink, een porseleinen engeltje met blauw lendendoekje en een tekstlint van blik.

De familie van Marchiene heeft op een gegeven moment het trommeltje van het grafje gehaald en op de zolder van de boerderij gelegd.

 

Roelof en Greetje Hilbrants zijn verre familie van Marchiene en bewonen nu de boerderij.

Zij vonden jaren geleden het trommeltje op de zolder.

Roelof was bekend met het trommeltje op het graf van Marchiene. Wanneer hij ging spelen met zijn vriendjes spraken zij vaak af op de begraafplaats bij “het Engeltje”.

De trommel lag op zolder, haar grafje is niet geruimd en ligt ingeklemd tussen andere oude graven.

 

Vijf jaar geleden kwam de familie Hilbrants op bezoek in het Baarhuisje op de begraafplaats van Veenhuizen waar wij, medewerkers van het graftrommelrestauratie team, een Open Monumenten Dag georganiseerd hadden.

Daar vertelden zij het verhaal over het trommeltje van Marchiene.

Het verhaal trok mijn bijzondere aandacht omdat er niet veel kindertrommeltjes te vinden zijn in Nederland.

Ik wilde het trommeltje wel eens zien, maar heb vergeten verdere contactgegevens op te nemen!

Een oproep voor de familie in een plaatselijk blaadje in Eelde gaf geen resultaat.

Het trommeltje zakte wat dieper in mijn gedachten weg.

 

Ondertussen hadden wij onze plek op de begraafplaats van Veenhuizen verlaten om intrek te nemen op de Bergveenweg 1 in Veenhuizen en een stichting opgericht met een restauratieatelier en museum.

Elke donderdag is het museum open en zijn wij aanwezig om te werken aan de kransen en geïnteresseerden te voorzien van informatie.

Twee maanden geleden gebeurde het dat de familie Hilbrants in een keer voor mijn neus stond.

Wat een geluk, vijf jaar geleden hadden wij elkaar voor het laatst gezien.

Ik heb mijn verhaal van de zoektocht verteld en laten weten dat ik erg blij was met hun komst naar Veenhuizen met het trommeltje van Marchiene!

 

Na wat over en weer gepraat heeft Roelof Hilbrants besloten dat wij het trommeltje mogen opknappen en dat het voor onbepaalde tijd in het museum mag blijven staan!

Daar is het stichtingsbestuur heel blij mee.

Door de aanwezigheid van zo’n oud kindertrommeltje kunnen de bezoekers ook daar kennis van nemen!

 

Familie Hilbrants heel hartelijk dank en mocht een lezer een trommel weten die ook “verweesd” is dan zijn wij bereid om de restauratie op ons te nemen in ruil voor een plek in het Graftrommel Museum in Veenhuizen.

 

Opgesteld door Pieke van Doorn,

Secretaris van de Stichting tot Behoud van de Drentse Graftrommels.

 

 

 

Arend Varwijk

Begin juni 2017 kregen wij een telefoontje vanuit Friesland dat er een graf geruimd zou worden van een familielid waarop nog een graftrommel aanwezig was.

 

Het betrof het graf van Arend Varwijk, hij was geboren op 13 oktober 1914 in Siegerswoude en op 10 jarige leeftijd overleden aan hersenvliesontsteking. Op de  foto staat Arend achter zijn moeder, naast zijn vader.

De vijf dochters van Rinskje Varwijk, (enige zus van Arend), hebben zich bekommerd om het graf van Arend bij de kerk in Ureterp. Eén van de vijf zussen nam contact met ons op om de graftrommel en even later ook de grafzerk aan het museum te doneren. Vrijdag 9 juni  vond de overhandiging plaats van de graftrommel.

De stichting is de familie Varwijk zeer erkentelijk voor hun moeite deze graftrommel te redden!

 

 

 

De trommel met gedenksteen heeft een mooie plek in het museum gekregen.