Home

 
Een vergeten groet
 
Ooit sierde ik het graf
Van iemand waar men veel om gaf
 
Tot ook diens erfgenaam het leven liet
En ik als verweesde trommel werd gespied
 
Hier krijg ik nu een tweede leven
En word zo mooi als toen gegeven
 
 
Leo van Doorn    

De Nederlandse Stichting tot behoud van de Graftrommel is in 2015 begonnen als de ‘Stichting tot behoud van de Drentse Graftrommels’  met het doel de inventarisatie en instandhouding van graftrommels in de provincie Drenthe.

Al snel bleek dat er behoefte was aan een expositieruimte én dat er ook buiten Drenthe behoefte was aan het behoud en restaureren van graftrommels. Inmiddels is de Stichting dan ook uitgegroeid tot de Nederlandse Stichting tot behoud van de Graftrommel. De Stichting beschikt over uitstekende kennis, expertise en bekendheid in binnen- en buitenland.

 

Een graftrommel is een metalen trommel, afgedekt met een glasplaat, waarin een bijzondere gift werd gelegd voor de overledene, meestal in de vorm van een bloemenkrans van metalen bladeren en porseleinen bloemen of een krans die geheel van glazen kralen was gemaakt.

De eerste graftrommels dateren van rond 1850 en het plaatsen van de trommels werd minder na de Tweede Wereldoorlog en stopte na 1975. Vijf jaar geleden werden op de Drentse begraafplaatsen nog circa 130 graftrommels aangetroffen. Dit aantal wordt snel minder als gevolg van de slechte staat waarin veel trommels verkeren, maar ook omdat veel oude graven worden geruimd. De verwachting is dat over een tiental jaren de graftrommel bijna zal zijn verdwenen op de Nederlandse begraafplaatsen en kerkhoven.

 

Om dit culturele erfgoed te behoeden voor verder verval en komende generaties in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van deze bijzondere gedenktekens, worden de graftrommels en bloemenkransen door de stichting gerestaureerd en in een klein museum tentoongesteld.

In het restauratieatelier / museum in Veenhuizen krijgen graftrommels en grafkransen hun oorspronkelijke glorie weer terug. De werkzaamheden worden uitgevoerd met uniek gereedschap, oude fabriekscatalogi en andere documentatie. Deze bijzondere gereedschappen en het gebruik daarvan worden getoond. Daarnaast zijn er verschillende graftrommels en bloemenkransen uit binnen- en buitenland te zien, zodat de bezoeker een goed beeld krijgt van de verschijningsvormen.

De drijvende krachten achter de Nederlandse Stichting tot behoud van de Graftrommel zijn:

Evert Jan Halkus

Pieke van Doorn – Witteveen

Corneel Beijert – Baan

Lidy Halkus – Broekhof

Fred Schipper

Leo van Doorn

 

Doelstellingen van de Nederlandse Stichting tot behoud van de Graftrommel zijn:

Inventarisatie en instandhouding van graftrommels in de provincie Drenthe, Nederland en daarbuiten.

Exploiteren van het museum in Veenhuizen, Drenthe.

Restauratie van graftrommels uit binnen- en buitenland.

Bekendheid genereren voor de graftrommels zodat ze als erfgoed bewaard kunnen blijven.

Evert Jan Halkus, voorzitter
Evert Jan Halkus, voorzitter
Pieke van Doorn-Witteveen, secretaris
Pieke van Doorn-Witteveen, secretaris
Corneel Beijert-Baan, penningmeester
Corneel Beijert-Baan, penningmeester
Lidy Halkus, lid
Lidy Halkus, lid
Fred Schipper, lid
Fred Schipper, lid
Leo van Doorn, medewerker
Leo van Doorn, medewerker