Home

De Nederlandse Stichting tot behoud van de Graftrommel wenst u allen fijne Kerstdagen en een gezond 2022.

Broche “onder glas”, portret uit 1918 omlijst door een kralenornament.
Broche “onder glas”, portret uit 1918 omlijst door een kralenornament.

 

De broche is gemaakt naar aanleiding van de restauratie van twee graftrommeltjes met medaillon en kralenornament uit Brugge. De trommeltjes zijn op onze site te zien, onder "restauraties nog te doen ”, Brugge.

 

Het medaillon van de broche is een groot horlogeglas waaronder een oude foto is geplaatst.
Ter versteviging zijn twee strengen ijzerdraad met glaskralen om het medaillon gedraaid. Aan de buitenkant zitten blaadjes van glaskralen op ijzerdraad geregen.

 

Het vormen van de blaadjes heb ik geleerd van onze voorzitter de heer Evert Jan Halkus. Hij is degene die de kralenkransen restaureert voor de Stichting. Op een keer vond hij het nodig dat ik dat ook maar eens moest leren zodat ik de museum bezoekers goed zou kunnen informeren. Vervolgens heb ik twee trommeltjes met kralenkransen uit Brugge gerestaureerd en de techniek gebruikt voor de broche.
Aan de achterkant is een steker gemonteerd op het karton dat als ondergrond dient voor de foto, het glas en het kralenornament.


Een speciale Kerstgroet van mij, Pieke van Doorn-Witteveen.

De Nederlandse Stichting tot behoud van de Graftrommel is in 2015 begonnen als de ‘Stichting tot behoud van de Drentse Graftrommels’  met het doel de inventarisatie en instandhouding van graftrommels in de provincie Drenthe.

Al snel bleek dat er behoefte was aan een expositieruimte én dat er ook buiten Drenthe behoefte was aan het behoud en restaureren van graftrommels. Inmiddels is de Stichting dan ook uitgegroeid tot de Nederlandse Stichting tot behoud van de Graftrommel. De Stichting beschikt over uitstekende kennis, expertise en bekendheid in binnen- en buitenland.

 

Een graftrommel is een metalen trommel, afgedekt met een glasplaat, waarin een bijzondere gift werd gelegd voor de overledene, meestal in de vorm van een bloemenkrans van metalen bladeren en porseleinen bloemen of een krans die geheel van glazen kralen was gemaakt.

De eerste graftrommels dateren van rond 1850 en het plaatsen van de trommels werd minder na de Tweede Wereldoorlog en stopte na 1975. Vijf jaar geleden werden op de Drentse begraafplaatsen nog circa 130 graftrommels aangetroffen. Dit aantal wordt snel minder als gevolg van de slechte staat waarin veel trommels verkeren, maar ook omdat veel oude graven worden geruimd. De verwachting is dat over een tiental jaren de graftrommel bijna zal zijn verdwenen op de Nederlandse begraafplaatsen en kerkhoven.

 

Om dit culturele erfgoed te behoeden voor verder verval en komende generaties in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van deze bijzondere gedenktekens, worden de graftrommels en bloemenkransen door de stichting gerestaureerd en in een klein museum tentoongesteld.

In het restauratieatelier / museum in Veenhuizen krijgen graftrommels en grafkransen hun oorspronkelijke glorie weer terug. De werkzaamheden worden uitgevoerd met uniek gereedschap, oude fabriekscatalogi en andere documentatie. Deze bijzondere gereedschappen en het gebruik daarvan worden getoond. Daarnaast zijn er verschillende graftrommels en bloemenkransen uit binnen- en buitenland te zien, zodat de bezoeker een goed beeld krijgt van de verschijningsvormen.

Het stichtingsbestuur wordt gevormd door:

 

Evert Jan Halkus, voorzitter
Pieke van Doorn – Witteveen, secretaris
Corneel Beijert – Baan, penningmeester
Lidy Halkus – Broekhof, lid
Fred Schipper, lid

 

Medewerkers van de Stichting zijn:

Janny Bronkhorst

Maartje Luijt - van de Veen

Leo van Doorn

 

Doelstellingen van de Nederlandse Stichting tot behoud van de Graftrommel zijn:

Inventarisatie en instandhouding van graftrommels in de provincie Drenthe, Nederland en daarbuiten.

Exploiteren van het museum in Veenhuizen, Drenthe.

Restauratie van graftrommels uit binnen- en buitenland.

Bekendheid genereren voor de graftrommels zodat ze als erfgoed bewaard kunnen blijven.

Evert Jan Halkus
Evert Jan Halkus
Pieke van Doorn-Witteveen
Pieke van Doorn-Witteveen
Corneel Beijert-Baan
Corneel Beijert-Baan
Lidy Halkus
Lidy Halkus
Fred Schipper
Fred Schipper
Janny Bronkhorst
Janny Bronkhorst
Maartje Luijt - van der Veen
Maartje Luijt - van der Veen
Leo van Doorn
Leo van Doorn